KVKK Firewall / Güvenlik Duvarı

KVKK DESTEKLİ FIREWALL

XLOG ile Firewall tarafındaki KVKK gereksinimlerini yerine getirebilirsiniz.
Kişel Verileri Koruyan Firewall
KVKK Firewall
REFERANSLARIMIZ
Referanslarımızdan bazıları aşağıda listelenmiştir.
Fenerbahçe Spor Klubü
Fenerbahçe Spor Kulubü
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otel
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kahramanmaraş Emniyet Logo
Kahramanmaraş Emniyet
Koski
Koski
Uşak Belediyesi
Uşak Belediyesi
Mercedes Bayraktar
Mercedes Bayraktar
ITSG
TSGI Mühendislik
Tui Magic Life Jacaranda
Tui Magic Life Jacaranda
Gazi Teknopark
Gazi Teknopark
Botaş
Botaş
Isparta Emniyet Logo
ISPARTA EMNİYET
XLOG KVKK ÖZELLİKLER
XLOG ile Firewall tarafındaki KVKK gereksinimlerini yerine getirebilirsiniz.
kvkk ağ güvenliği
Ağ Güvenlik
Ağınıza yönelik saldırıları cihazlarınıza ulaşmadan önce engelleyen kolay yönetilebilir bir güvenlik duvarı. Port taramaları, SYN Saldırıları, DDoS saldırılarını ve daha fazlasını otomatik olarak önleyin.
 • Bana izin ver uygulaması ile açık port Güvenliği.
 • Radius Mac (802.1x) filtreleme ile networke izinsiz girişleri engelleme.
 • VPN / SSL VPN ile harici networklerden güvenli bağlantı.
 • Usom entegrasyonlu HTTPS – DNS Web Filtreleme
 • Loadblance (Hat Birleştirme) ile 5 hatta kadar interneti UP/Down ile birleştirme.
 • Hız Sınırlama (Bandwith) ile kullanıcılara sınırlı kota ve hız sınırı belirleme.
 • Uygulama Filtre ile Belirlenen uygulamaların kullanımını engelleme.
 • Port erişimlerinde mail ve sms bildirim özelliği.
 • Sistem üzerinde 4000 adet VLAN tanımlaması yapılabilir.
 • MPLS teknolojisi ile noktadan noktaya bağlı olan networklerde tek merkezden yönetim imkanı sağlar.
 • HTTPS siteleri SSL sertifikası kullanmadan ve sertifika hatası almadan engelleme.
Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi
Saldırı Tespit Sistemleri, ağlara veya sistemlere karşı yapılan kötü niyetli aktiviteleri ya da politika ihlallerini izlemeye ve engellemeye yarayan yazılımlardır.
 • Gerçek zamanlı ağ izlemesi yaparak gerçekleştiği andan itibaren güvenlik tehditlerini ve saldırıları tespit eder.
 • Sistem bir saldırı tespit ederse saldırı hakkında bilgi verir.
 • Sistem tarafından bir saldırı tespit edildiğinde, aktif sistemler saldırıyı çözmek için önlemler alırlar.
 • Olayları yada saldırıları 5651 Loglama kapsamında imzalı olarak saklamaktadır.
 • İleri düzey IPS/IDS log (kayıt) raporlama özelliği
ips ids kişisel verilerin korunmansı
kvkk firewall loglama
5651 Uygun Loglama
XLOG’un en büyük avantajı sistemdeki logların Tübitak zaman damgası ile şifrelemesidir. Çünkü 5651 nolu internet yasasında son değişiklik ile bu tür sistemlerin bir elektronik hizmet sağlayıcı ile çalışma zorunluğu getirilmiştir.
 • Detaylı ve hızlı anlık log raporlama.
 • Firewall ve Loglama Tümleşik tek ekrandan yönetim.
 • Zengin kimlik doğrulama entegrasyonları.
 • Tübitak (KamuSM) imzalama.
Güvenlik Duvarı
Ağınıza yönelik saldırıları cihazlarınıza ulaşmadan önce engelleyen kolay yönetilebilir bir güvenlik duvarı. Port taramaları, SYN Saldırıları, DDoS saldırılarını ve daha fazlasını otomatik olarak önleyin.
 • Yerli firewall ile bilgileriniz dışarıya çıkmasın
 • IPS/IDS saldırı tespit edilmesi ve engellenmesi işlemleri.
 • Yurtdışı kaynaklı bağlantıların otomatik olarak engellenmesi
 • Bana izin ver özelliği ile süreli firewall üzerinden erişim sağlama.
 • Port erişimlerinin anlık sms/email ile bildirimi ve loglanması.
 • Otomatize olarak gelen saldırıların engellenmesi.
 • WAN arabiriminden gelecek saldırıların otomatik engellenmesi.
kvkkfirewall
6698 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU
KVKK MADDE 1
Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
KVKK MADDE 2
Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
KVKK MADDE 3
Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.